Chakra 4

 vorige  volgende

Chakra 4: Hartchakra

Liefhebben betekent ons openstellen voor zowel het negatieve als het positieve - voor zowel verdriet, smart en teleurstelling, als vreugde, vervulling en een intensiteit van bewustzijn waarvan we voordien niet wisten dat ze mogelijk was
Rollo May

Het hartchakra is groen en gaat over liefde en evenwicht. Als je mensen vraagt wat het belangrijkste - en dus het middelpunt - is in hun leven, zeggen ze negen van de tien keer 'liefde'. Het is geen toeval dat het hartchakra zich in het midden van de zeven chakra's bevindt. Het is het centrum waar alles samenkomt.

Thema's

  • Liefde
  • Evenwicht
  • Relaties
  • Tegenstellingen verenigen
  • Intimiteit

Evenwicht

Er wordt wel gezegd dat we in een 'duale' wereld leven. Alles in het leven bestaat uit tegenstellingen: yin en yang, mannelijk en vrouwelijk, licht en donker.
Het is niet altijd makkelijk om hier je weg in te vinden. Vaak voelen we ons heen en weer geslingerd tussen uitersten, niet alleen in de buitenwereld maar ook in onze binnenwereld. Aan de ene kant wil je graag op visite gaan en gezelligheid om je heen, aan de andere kant wil je alleen maar thuis blijven om op de bank te hangen. Misschien verlang je heel sterk naar appeltaart met slagroom en tegelijkertijd wil je al een hele tijd afvallen. Het ene moment ben je sterk en daarna voel je je weer zwak.
Wat is dat toch in het leven dat je niet gewoon consequent en rechtlijnig kan zijn?

Innerlijke delen

Waarschijnlijk heb je al eens gemerkt dat jij en andere mensen uit meerdere personen lijken te bestaan. Bij het derde chakra heb je kunnen lezen over een innerlijk persoon die zeer herkenbaar is: de innerlijke criticus. Tegenover de criticus staat een 'goedmoedige' deel­persoon die alles wel best vindt. Iedereen heeft deel­persoonlijk­heden die elkaar aanvullen of tegengesteld zijn aan elkaar. Je persoonlijk­heid wordt voor een groot deel bepaald door de mate waarin je subpersonen de dienst uitmaken.

Carl Gustav Jung, een leerling van Sigmund Freud, zag in dat niet alleen iedereen subpersonen heeft, hij zag ook dat die deel­persoonlijk­heden vaak in sprookjes en mythen naar voren komen. Elk sprookje kent wel een held en een slechterik. Als je eerlijk naar jezelf kijkt zie je dat je af en toe trots op jezelf bent en jezelf af en toe verfoeit. Volgens Jung is een belangrijke taak in het leven de tegengestelde subpersonen in jezelf te accepteren en te integreren. Als iemand alle tegenstellingen in zichzelf heeft ge├»ntegreerd is hij/zij verlicht. Dit is uiteindelijk het doel van Chakra zeven. Maar laten we eerlijk zijn: zo ver komen we meestal niet. Dat is niet erg want het pad naar de verlichting toe is ook al een interessante en soms mooie weg.

Als tegenstellingen geïntegreerd zijn, ontstaat rust. Denk maar aan een gezin waarin de dochter en de zoon erg van elkaar verschillen en altijd ruzie hebben. De sfeer kan niet worden verbeterd door de zoon te negeren en de dochter alle aandacht te geven, of omgekeerd. Beide verdienen ze aandacht en er kan pas harmonie komen als ze beiden weten dat er naar ze wordt geluisterd en voor zover mogelijk rekening met ze wordt gehouden.
Zo is het ook met de deelpersonen. Hoe verschillend ze ook kunnen zijn, Ze hebben allemaal een functie en hebben uiteindelijk het beste met ons voor. Als deelpersonen leren samenwerken kunnen ze elkaar aanvullen. Het wordt problematisch als een subpersoon zo sterk wordt dat de tegengestelde subpersoon verdrongen wordt.

Het innerlijk kind

Een van de eerste deelpersonen die al vroeg in de jeugd ontstaat is het innerlijke, kwetsbare kind. Ieder mens leert op enig moment dat het zich niet altijd 'kinderachtig' mag gedragen. De mogelijkheid om zich als een kind te gedragen blijft bestaan, maar wordt verdrongen door 'volwassener' gedrag.
Veel deelpersonen hebben als belangrijkste taak om het innerlijk kind te beschermen. Door al het beschermen en afschermen kan het innerlijk kind echter totaal uit beeld raken. Voordat ze haar kwetsbaarheid heeft kunnen tonen, zorgt de stoere meid bijvoorbeeld dat ze snel opstaat als ze van haar fiets is gevallen. En als de jongen zich eigenlijk ongelukkig voelt omdat zijn ouders niet blij zijn met zijn rapport, gaat de clown in hem grapjes maken. Op de achtergrond wordt het innerlijk kind vaak wel geraakt maar dat kan ze niet uiten omdat er naar de buitenwereld een rol wordt gespeeld.

De persoon die alleen maar rollen speelt en geen contact heeft met het innerlijk kind raakt op een gegeven moment zichzelf kwijt. Is bang te worden doorzien en zal dan nog meer energie steken in het spelen van zo'n geloofwaardig mogelijke rol. Het treurige is dat de omgeving vaak wel doorheeft dat de persoon 'niet echt' is. Soms moedigen mensen elkaar aan om rollen te blijven spelen zodat de kans kleiner wordt dat hun eigen zelf wordt gezien. Rollen zorgen ervoor dat echte intimiteit geen kans krijgt.

Overigens is hiermee niet gezegd dat rollen altijd slecht zijn. Soms is het beter om professioneel te zijn want in sommige omstandigheden kan het verwarrend zijn als intimiteit wordt geuit. Rollen geven duidelijkheid over welk gedrag gepast is.

Het gaat hier ook weer over balans. Wordt het innerlijke kind gezien als een belangrijk onderdeel van de psyche of wordt het meteen weggeduwd zodra het een beetje zichtbaar wordt.

Evenwicht tussen de deelpersonen is onmisbaar voor liefde. Als het innerlijk kind even sterk is als andere deelpersonen en geven en ontvangen van liefde in balans is, zal liefde steeds sterker worden en krachtiger gaan stromen.

Als het chakra stabiel is

De liefde van het hartchakra gaat veel verder dan romantische liefde. Liefde voor specifieke personen, dieren of spullen is vaak niet stabiel omdat het voorwaardelijke liefde is. Er wordt bijvoorbeeld van een huisdier gehouden als het zich goed gedraagt. 'Echte' liefde daarentegen is onvoorwaardelijk. Wanneer het hartchakra goed werkt wordt liefde voor het leven gevoeld, in al haar facetten en voor alle deelpersonen. Eenzaamheid zal dan nauwelijks meer bestaan.

Het wordt zo vaak gezegd: je kunt niet van iemand anders houden als je niet van jezelf houdt. Om het hartchakra goed te kunnen openen, is het dan ook belangrijk dat je goed in je lichaam zit (eerste chakra), je kunt genieten (tweede chakra) en voor jezelf op kunt komen (chakra drie).

Als het chakra uit balans is

Oefeningen

Literatuur

  • The power of the heart - Baptist de Pape

    Wat hebben Paulo Coelho, Isabel Allende, Eckhart Tolle, Deepak Chopra en Maya Angelou met elkaar gemeen? Ze onderkennen de noodzaak van het luisteren naar je hart. Auteur Baptist de Pape sprak met hen en nog vele anderen.

 vorige  volgende