Chakra 7

 vorige

Chakra 7: Kruinchakra

"Ik geloof in God zoals een blinde gelooft in de zon, niet omdat hij ze ziet, maar omdat hij ze voelt.
Phil Bosmans

Het kruinchakra bevindt zich op de kruin, iets boven het hoofd. Het is violet en vormt de poort naar het goddelijke, het universum.

Thema's

  • Gehechtheden
  • Gesteund weten door een hogere macht
  • Eenheid
  • Boven jezelf uitstijgen
  • Het goddelijke in alles herkennen

Het grote mysterie

Opvallend aan dit chakra is dat het zich niet in of op het lichaam bevindt, maar een paar centimeter boven de kruin. Deze plek zegt veel over de essentie van dit chakra: het is niet direct te beïnvloeden door massage en lichaamsbeweging zoals andere chakra's; dit chakra is een poort naar het goddelijke. Je kunt zorgen dat de poort zo goed mogelijk opent door aan het zesde chakra te werken via mediteren en door oordelen en gehechtheden los te laten, maar er is altijd een soort goddelijke genade nodig wil de poort daadwerkelijk opengaan. Als de poort geopend wordt, al is het maar op een kier, geeft dat een onuitwisbare indruk die je hele leven kan veranderen. Wanneer je het openen van het kruinchakra nooit zelf hebt ervaren, is het moeilijk voor te stellen hoe het aanvoelt zo boven jezelf uit te stijgen en contact te maken met het stralende licht, grenzeloze vrede en oneindige liefde. Mensen die dit licht hebben gezien blijven er altijd heimwee naar houden. Deze mensen zijn meestal niet bang meer voor de dood omdat dat als een soort thuiskomen voelt. Deze plek van eeuwige vrede en oneindig licht heeft vele namen. Het wordt God genoemd, het Al, het Ene, de bron, Nirvanna en ga zo maar door. Ik noem het het Ene, maar het is goed om er je eigen naam aan te geven.

Als je boven jezelf uitstijgt en contact maakt met het Ene, ervaar je dat alle kennis voor je beschikbaar is. Wellicht dat je niet alle informatie mee kan nemen naar je dagelijkse leven, maar je voelt dat er geen vragen meer zijn, alleen maar antwoorden.

Dimensies

Er zijn wetenschappelijke theorieën dat het universum veel meer dimensies kent dan wij kunnen ervaren. Wij kennen hoogte, breedte en diepte (drie dimensies) en door sommigen wordt de tijd als vierde dimensie gezien. Wiskundige modellen geven echter aan dat er wel elf dimensies moeten bestaan. Is het dan niet logisch dat er meer is tussen hemel en aarde dan wij kunnen ervaren?

Het zevende chakra is dus de toegangspoort naar ontastbare dimensies waar allemaal informatie ligt opgeslagen die we met ons verstand onmogelijk kunnen bevatten. Toch zijn er door de tijden heen mensen geweest die beweren contact te hebben met deze dimensies. Ook mediums halen hier hun informatie vandaan, als die hen wordt doorgegeven door engelen of geesten. Hieronder zijn een aantal van die theorieen genoemd.

Akasha kronieken

Akasha zou een soort ether zijn, een alles doordringende stof waarin alle informatie opgeslagen ligt van wat ooit is gebeurd en gedacht en ooit zal gebeuren en/of zal worden gedacht. Als je toegang hebt tot deze informatie kan je dus werkelijk alles te weten komen. Omdat mensen niet zijn gemaakt om alles te weten en onze hersenen niet in staat zijn dat allemaal te bevatten, worden de kronieken niet makkelijk opengesteld. Je moet daarvoor je bewustzijnstoestend veranderen, bijvoorbeeld door gebed, trance of drugs. Een aantal mediums beweren toegang te hebben tot de Akasha.

Collectief onbewuste

Carl Gustav Jung ontdekte dat door alle tijden en culturen bepaalde patronen telkens weer voorkomen. Vooral in mythen en sprookjes vind je steeds figuren terug zoals de jonge onbezonnen held en de wijze oude vrouw. Jung stelde dat elk mens wordt geboren met een onbewuste kennis die door alle mensen wordt gedeeld. Zo zijn mensen bijvoorbeeld bang voor slangen, ook als ze nog nooit in hun leven een slang hebben gezien. Het collectief onbewuste lijkt veel op de Akasha kronieken, in die zin dat de informatie altijd aanwezig is.

Door je te verdiepen in de elementen van het collectief onbewuste, ook wel archetypen genoemd, kan je een beter begrip krijgen voor waar jij in het leven staat en wat je levenspad is.

God raken

Als het chakra stabiel is

Een geopend kruinchakra kan voor veel problemen zorgen als je niet goed geaard bent of als andere chakra's uit balans zijn. Ik ben ervan overtuigd dat psychoses vaak het gevolg zijn van te sterke energiestromen door het kruinchakra. Binnen onze maatschappij grijpen we meteen naar medicijnen om psychoses te stoppen. Inheemse stammen beschouwen het kunnen horen van stemmen juist als een gave en geven die mensen opleidingen tot sjamanist.
In de regel is ons lichaam niet gebouwd om te gaan met de hoge frequentie die via het universum door ons kruinchakra kan worden gevoerd. Het is dan ook belangrijk goed voor jezelf te zorgen en te zorgen dat de onderliggende chakra's en de verbindingen ertussen open en zuiver zijn.

Een evenwichtig zevende chakra wordt herkend aan een groot vertrouwen in jezelf en het leven. Vertrouwen dat alles wat gebeurt uiteindelijk goed is voor jou en je omgeving. Vertrouwen dat jij alleen voor jezelf hoeft te zorgen - een gezonde geest in een gezond lichaam - en dat de voorzienigheid je alle kansen geeft om een waardevol leven te leiden.

Iemand met een stabiel zevende chakra zal waarschijnlijk merken dat hij nog lang niet uit is ontwikkeld. Een van de kenmerken is dan ook dat vol overgave weer een nieuwe reis door de chakra's wordt ondernomen, met deze keer meer geestelijke bagage dan tijdens de vorige reis.

Als het chakra uit balans is

Oefeningen

Literatuur

  • Een nieuwe aarde - Eckhart Tolle

    Een geweldige opvolger van het boek De kracht van het NU. Het is voor mij een boek om langzaam te lezen: elke regel moet je laten 'inzinken'. Je voelt gewoon dat wat hij beschrijft een prachtig doel is om na te streven.

 vorige