vorige  tarotpagina  volgende
https://images.chakra-san.nl/bronwijsheid/6.png
... Text lezen ...

Bron van Wijsheid kaarten

6 - Vader Aarde

Kernwoorden

Kennis van het verstand. De materiële wereld. Actief creatief potentieel. Capaciteit. Behulpzame vaderfiguur. Weldoener. Materieel succes in nieuwe bedrijfsinitiatieven. Conventionele paden van prestaties. Religie. Patriarch op het werk en thuis. Vaderschap.

Deze kaart duidt op de beïnvloeding van de psyche door het beeld van de vader als kostwinner, beschermer en regelgever. We ontmoeten hem in de loop van ons leven steeds opnieuw in andere behulpzame mannelijke figuren. Deze kaart wijst op een goede mannelijke vriend die zijn verantwoordelijkheden wil delen; patronen van mannelijke conventies; de invloed van het masculiene principe op uw leven; de vader in uzelf; de goedaardige god. Hij verwijst naar bemoediging, advies en steun van een sociaal gevestigde man; een wijze praktische adviseur; iemand die zorgt voor geld en andere wereldse zaken; betrouwbaarheid of een goede basis. Hij wijst op materieel succes voor een nieuw bedrijf. Voor mannelijke adviseurs verwijst de kaart ook naar een ouder mannelijk voorbeeld of de ervaring van mannelijke vriendschappen.

De kaart kan een bijeenkomst of situatie voorspellen die u helpt om met uw gevoelens ten opzichte van uw vader om te gaan. Gebruik de vaderaarde-kwaliteiten in uzelf om anderen als een goede herder te leiden. De kaart wijst er echter ook op dat de macht om verandering te bewerkstelligen niet alleen in uw handen ligt: een hogere autoriteit of een andere persoon heeft het laatste woord.

Omgekeerde betekenis

De omgekeerde kaart duidt op problemen met zelfbevestiging en met hooggeplaatste figuren. Armoede, niet in staat zijn kostwinner te zijn, onvermogen in elke situatie. Afwezigheid van de vader of praktische materiële steun. Het ontbreken van morele verantwoordelijkheid en de schuld in andermans schoenen schuiven. Afgeblazen projecten. Alles inzetten op onbetrouwbare zaken. Een behoefte onafhankelijkheid te creëren.

Met de woorden van Jung

Door middel van de vaderfiguur drukt hij niet alleen een conventionele mening uit maar ook wat wij 'geest' noemen ...
Vrij vertaald naar C.C. Jung, Aion