vorige  tarotpagina  volgende
https://images.chakra-san.nl/bronwijsheid/30.png
... Text lezen ...

Bron van Wijsheid kaarten

30 - De Steenhouwer

Kernwoorden

Feitelijke ervaring en concrete voorwerpen. Materiële verlangens. Een man of vrouw van de wereld. Aardsheid. Handenarbeid. Vaardig in handwerk. Ijzer en steen. Praktische vermogens. De vijf zintuigen. Kalmte. Verstandelijkheid. Realisme.

De verschijning van deze kaart duidt op het deel van de psyche dat vertrouwt op zintuiglijke indrukken. Hij suggereert iemand die de materiële wereld ervaart en ziet zoals hij is. Iemand als dit accepteert de dingen zoals ze zijn, zonder er allerlei onderliggende gedachten bij te hebben. De kaart is ook een teken van een goed gevoel voor bedrijfsvoering en winst. Praktische aspecten, schoonheid en bruikbaarheid komen in deze kaart samen. De steenhouwerkaart kan overdreven gezien ook wijzen op iemand die het vuur dooft van dingen, die een versteende persoonlijkheid en geen visie heeft. Hij bevat een waarschuwing voor geblokkeerde zintuigen, lichamelijk of geestelijk - iemand die te blind is om te zien. Materialisme wordt tegenover idealisme geplaatst.

Met deze kaart krijgt u wat u ziet (en niets meer). Afhankelijk van de reden van uw verzoek kan de kaart u adviseren om realistisch en praktisch te zijn, materiële zaken te overwegen of weer met beide voeten op de grond te komen. U wordt geadviseerd uw beeld decoratief maar werkbaar te maken. Als negatieve kaart vertegenwoordigt hij de verstening van hoop, liefde en creativiteit, evenals onpraktische ambities. Sommige idealen zijn nou eenmaal te onrealistisch en kunnen nooit bereikt worden.

Omgekeerde betekenis

Dit duidt op stoornissen en ziekten. Sinistere voorboden. De beperkingen van de fysieke zintuigen. Iemand kan het moeilijk vinden zich te uiten. Echte objecten en materiële doelen kunnen weleens niet meetellen. Armoede. Iemand die afwijkt van de geaccepteerde normen. Onvermogen om in de conventionele wereld te functioneren.

Met de woorden van Jung

De procedure om de steen te maken vindt niet met de handen plaats omdat het een menselijke houding is.
Vrij vertaald naar C.C. Jung, Aion