vorige  tarotpagina  volgende
https://images.chakra-san.nl/bronwijsheid/3.png
... Text lezen ...

Bron van Wijsheid kaarten

3 - De Persona

Kernwoorden

Pretentie. Dekmantel. Sluier. Fineer. De innerlijke acteur. Danser. Vermomde. Een rol spelen. Maatschappeliike labels. Geknipt zijn voor een baan. De sociale ik. Vertegenwoordiger.

Tijdens ons leven maken we ons veel en verschillende maskers eigen, als acteurs die verschillende kostuums aantrekken voor de rollen die ze spelen. Dit is onze make-up, het gezicht waarvan we denken dat het onze ware ik verbergt en een beschermende cocon rond ons kwetsbaar ego vormt. Een masker is geen misleiding, het is een weergave van wat we hopen te zijn. We trekken het toepasselijke kostuum aan voor de rol; op ons werk heeft onze professionele persona te maken met klanten; thuis spelen we misschien de oppas van een jong kind. Het leven bestaat uit miljoenen vermommingen en onze oudste maskers zijn zo verweven met onze persoonlijkheden dat we ze niet eens als maskers herkennen.

Wanneer deze kaart verschijnt, ziet of bent u de uiterlijke persoon, niet de innerlijke ziel. Omliggende kaarten kunnen u adviseren over het masker, de houding of methode die u moet aannemen voor een specifieke situatie waarmee u te maken hebt. De kaart kan een loopbaanverandering of een nieuwe rol in het leven voorspellen.

Omgekeerde betekenis

De omgekeerde kaart wijst op een overdreven identificatie met het masker. Excessieve ideeën van zelfbelang: de priester die denkt dat hij God is. Excessieve toewijding en superefficiëntie: mensen die niet meer worden dan de rol die ze spelen. Angst om het masker te laten zakken. Starre mensen die zijn afgesneden van hun eigen menselijkheid: de dictator, de fanaticus, het lege omhulsel. Instrumenten van een krachtigere macht.

Met de woorden van Jung

Dit masker, dat wil zeggen de spontaan aangenomen houding, heb ik de persona genoemd. Dit was de naam voor de maskers die acteurs in de oudheid droegen.
Vrij vertaald naar C.C. Jung, Psychologische Typen