vorige  tarotpagina  volgende
https://images.chakra-san.nl/bronwijsheid/21.png
... Text lezen ...

Bron van Wijsheid kaarten

21 - Macht

Kernwoorden

De Christus van binnen; de machthebbende van buiten. Leidinggevende kwaliteiten. Autoriteit. Status. Wijsheid. Vertrouwen. Een nieuwe macht. Een nieuwe autoriteit. De macht van geld of overtuiging. Het vermogen invloed uit te oefenen op de wereld.

Van het overlevingsinstinct blijven alleen het lot in eigen handen nemen en het zoeken naar macht over. Wanneer u deze kaart trekt, heeft de ziel een bepaalde situatie al overleefd en de controle opgeëist. Hij is er nu klaar voor om het lot in eigen handen te nemen. Wanneer u bekwaamheid om weet te zetten in zelfvertrouwen, verandert simpelweg overleven in macht. Wanneer u een moeizame worsteling omzet in succes, maakt het gevecht u sterk. Deze kaart staat voor prestaties en het vergroten van uw macht. Hij kan verwijzen naar een promotie of het verkrijgen van autoriteit of expertise. Het kan ook verwijzen naar het vinden van kracht in uzelf om met moeilijke situaties om te gaan. Hij belooft macht over anderen en situaties.

Macht verkrijgen is de eerste stap weg van egoïsme. Als de ik zelfverzekerd en autonoom is, kan hij zijn invloed aanwenden ten gunste van anderen. Dit archetype is de wereldleider in u. Het is de ik die een stempel kan drukken op de wereld en anderen kan beïnvloeden. Pas wanneer u deze ik hebt bereikt, krijgt u macht over uw lotsbestemming.

Omgekeerde betekenis

Dit betekent de innerlijke rebel of antichrist. Een saboteur van iemands eigen persoonlijkheid, die persoonlijk succes tegengaat. Iemands ergste vijand. Orde verwerpen. Vastbesloten zijn het tegengestelde te doen. Misbruik van macht of het ontbreken ervan, Als u te weinig echte macht bezit, gaat u domineren en intimideren. Autocratische dominantie stamt af van zwakheid.

Met de woorden van Jung

... er bestaat geen genezing en geen verbetering van de wereld die niet begint bij het individu.
Vrij vertaald naar C.C. Jung, Zwei Schriften über analytische Psychologie